Tag: Iroha Natsume

Mỗi lần chồng say vợ đều bị đồng nghiệp địt

Mỗi lần chồng say vợ đều bị đồng nghiệp địt nói về cô vợ tội nghiệp Iroha Natsume khi lấy phải người chồng say xỉn và suốt ngày chỉ theo công việc khiến cho cô ở nhà một mình rất cô đơn, hôm nay thật may mắn cho Iroha...