Một lần lầm lỡ với nhân viên cấp dưới nói về nữ giám đốc đã có gia đình Minami Kojima hôm nay thật bất ngờ khi bị cậu nhân viên của mình đè ra địt một cách rất thỏa thích và sung sướng, Minami Kojima lầm lỡ một lần nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn nên kể từ đó cả hai mỗi ngày đều địt nhau.

Một lần lầm lỡ với nhân viên cấp dưới

Một lần lầm lỡ với nhân viên cấp dưới